Visie en missie van de school

De Ludgerusschool is een katholieke basisschool. Wij proberen daar in ons onderwijs invulling aan te geven. Wij zien onze leerlingen als unieke mensen en vinden het belangrijk dat een kind het beste uit zichzelf naar boven kan halen. Om dit te bereiken, moet een kind zich veilig voelen. Hierdoor is het in staat om een gezonde verbinding met zichzelf en de omgeving aan te gaan. 

 

De driehoek  ouders, leerling, school  symboliseert dat school en ouders samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. School en ouders hebben elkaar nodig: een goede communicatie is daarbij van groot belang. 

De leerlingen van vandaag zijn de volwassenen van morgen. Ons onderwijs is daarom toekomstgericht en gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

- Flexibiliteit in denken en handelen 

- Leren om een goed beeld van jezelf te krijgen 

- In staat zijn om jezelf uit te dagen 

- Een onderzoekende houding te hebben.

 

 

 

 

 

 

"Iedereen is uniek, samenwerken maakt ons sterk!"