SKOSS-KPOA

De Stichting SKOSS-KPOA wil basisonderwijs bieden van hoogwaardige kwaliteit op 24 scholen in Amersfoort, Soest en één in Soesterberg. Zij wil dit bereiken vanuit een eigentijdse invulling van de katholieke identiteit.

Binnen haar onderwijs wil zij zich richten op een optimale voorbereiding van het kind voor de maatschappij rekening houdend met zijn talenten en mogelijkheden.