De Kinderraad

Wij hebben een kinderraad, omdat we de kinderen nog meer bij de gang van zaken op de school willen betrekken.

Kinderen komen vaak met opmerkingen en ideeën die waardevol kunnen zijn voor de school en het leerproces. Daarnaast is het ons doel om de kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de democratische beginselen en om actief burgerschap te bevorderen. Ook willen we de kinderen laten merken dat zij gehoord worden en dat hun mening en visie meetelt. Het is ook een manier om de kinderen te laten ervaren wat haalbaar en realistisch is. Ze leren  vergaderen, onderhandelen, samenwerken, luisteren naar elkaar en zaken terug te koppelen naar de groep of naar de vergadering 

 

Uit de groepen 5 tot en met 8  komen per groep twee afgevaardigden; in totaal zullen dit jaar 10 kinderen zitting nemen in de KinderRaad. Zij worden door hun klasgenoten gekozen aan het begin van het schooljaar. Deze bijeenkomsten zullen ongeveer 1x in de maand plaatsvinden en duren maximaal een half uur.