Over de Ludgerusschool

De Ludgerusschool

Welkom op de website van de Ludgerusschool te Soest. De Ludgerusschool is één van de 6 scholen van de SKOSS, de Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg.

“Sámen leren om zélf wijzer te worden”

Waar staat de Ludgerusschool voor?

Ludgerusschool05-2

Het motto luidt ‘Sámen leren om zélf wijzer te worden‘. Kinderen, ouders en leerkrachten beseffen, dat ‘samen’ een sleutelwoord is op onze school. Daar wordt ook steeds weer de nadruk opgelegd. We moeten het sámen doen. Om zélf wijzer te worden. De kinderen –maar ook ouders en leerkrachten- leren samen te werken. Dat kan alleen door een goede, heldere organisatie en een duidelijke structuur.

De kinderen zitten bij voorkeur in tafelgroepen samen en werken vandaar uit aan een taak. Het kan ook zijn dat een kind aangeeft, beter te kunnen werken als het (even) alleen zit of met een klasgenoot samen in plaats van in een groepje. Afhankelijk van wat het beste past bij ieder kind wordt het lokaal ingericht.

De Ludgerusschool is een Rooms Katholieke school met een oecumenisch karakter. In een sfeer van openheid, waardering, respect en eerbied voor elkaar wil het team alle kinderen tot hun recht laten komen. Wij willen binnen onze school komen tot een duidelijke vormgeving van onze katholieke identiteit. Hoe doen we dat? In alle groepen wordt wekelijks catecheseles gegeven. De school houdt daarnaast jaarlijks vieringen voor kinderen, hun ouders en de leerkrachten. Aan het begin van een schooljaar staat tijdens de openingsviering voor de kinderen de Paaskaars centraal. Dit is een geschenk van de Heilige Familiekerk aan de school. De Paaskaars staat op een vaste plek in de aula van de school. De kaars brandt ook tijdens de andere vieringen en speciale gebeurtenissen.

Karakteristiek van de school

De naam van de school. Wie was Ludgerus?
Ludgerus stamde uit een van oorsprong Fries geslacht met boerderijen en grond langs de Vecht. Zuilen wordt aangehouden als zijn geboorteplaats. Als geboortejaar houdt men 740 N.C. aan. Zijn ouders bekeerden zich tot het Christendom en Ludgerus werd in 777 tot priester gewijd. In het jaar 793 stichtte hij een kloostergemeenschap op het kruispunt van handelswegen in het oude Westfalen waar het huidige Münster ligt. Reden voor een uitgebreide (1200-jarige) herdenking in 1993. Ludgerus’ werk diende het belang van Karel de Grote, maar toch leefden zij op gespannen voet met elkaar. Ludgerus was tegen geweld en pressie om zijn doel te bereiken; hij wilde geen christendom met het zwaard verspreiden. Ludgerus ligt begraven op de top van een berg tussen de dorpen Billerbeck en Coesfeld. Deze plek wordt de Ludgerusrust genoemd. Het is ook een rustpunt op het tweelanden fietspad dat de stad Utrecht met Münster verbindt. Onze school kreeg de naam Ludgerusschool bij de oprichting in 1962.

ludgerusschool03-2Omgeving, ontwikkeling, populatie en huisvesting.

De Ludgerusschool ligt midden in het groene Soest Zuid. Het is een basisschool op katholieke grondslag. De school kent zowel groepen met leerlingen uit één leerjaar, als gecombineerde groepen waarin leerlingen uit twee leerjaren zitten. De school is in principe een wijkschool voor Soest Zuid en directe omgeving. De populatie is een afspiegeling van de wijk. De school heeft een omvang van om en nabij 275 leerlingen. In het aannamebeleid staan afspraken over het maximale aantal leerlingen per leerjaar, waarna er met een wachtlijst gewerkt wordt. Om voor broertjes en zusjes van leerlingen een plaatsje te kunnen reserveren dient de school op de hoogte gesteld te worden van de komst van deze wereldburgers.

loading