Nieuwe website

De Ludgerusschool heeft een nieuwe website! Een site met een bewuste keuze voor eenvoud. Vier peilers waar verder alles onder valt:

  1. Over ons
  2. Schoolinfo
  3. Nieuws
  4. Nieuwe ouder?

‘Over ons’ gaat over de mensen van de Ludgerusschool, klein en groot. ‘Schoolinfo’ bevat diverse documenten, gidsen en plannen. ‘Nieuws’ brengt alles wat onlangs heeft plaatsgevonden of spoedig staat te gebeuren. ‘Nieuwe ouder?’ is -de titel zegt het al- bedoeld voor iedere nieuwe ouder, die op zoek is naar een geschikte school voor zijn of haar kind(eren).

In de toekomst kan de site verder uitgebreid worden met bijvoorbeeld ‘nieuws uit iedere groep’, zodra we daar als school in z’n geheel aan toe zijn. Wij vinden, dat áls we dit gaan doen, we het namelijk ook allemáál moeten doen, passend bij onze visie, waarin ‘verbondenheid’ en ‘wijsheid’ de kernwoorden zijn.

Wat wij graag willen is alle mensen, die betrokken zijn bij onze school, op dezelfde wijze, helder en duidelijk, informeren over ons onderwijs. Daar is onder andere deze nieuwe site voor opgezet, vanuit onze visie ‘Sámen leren in verbondenheid om zélf wijzer te worden’.

loading