Belangrijke Ouderavond!

UITNODIGING OUDERAVOND
14 oktober 2013
– 19.15-20.00u ‘Ken uw kind’
– 19.30-20.00u Inloophalfuur Oudercommissie
– 20.00-21.30u Ouderavond met gastspreker
CHARLOTTE VISCH
– 21.30-22.00u Afsluiting met een borrel

Voor deze bijzondere ouderavond nodigen wij alle ouders van onze school uit.
Om precies te zijn uit ieder gezin 1 ouder (in verband met de beschikbare ruimte in de hal).
Dat betekent dat we met zo’n 220 ouders zullen zijn (we hebben 220 gezinnen),
aangevuld met zo’n 25 teamleden en 15 overblijfouders. Dus 260 mensen in totaal.

U hoeft zich niet aan te melden voor deze avond. Wij gaan er van uit dat er uit ieder gezin 1 ouder komt. Mocht u door onvoorziene omstandigheden het toch moeten laten afweten dan vragen wij u dit z.s.m. via de mail aan ons te melden via algemeen@ludgerusschool.com

De avond staat in het teken van ‘het gelukkige kind’. Uw kind.
In ons jaarboek 2013-2014 staat op pagina 1: Ieder kind moet zich veilig en gelukkig kunnen voelen op onze school. Niemand wordt buitengesloten. En als dit onverhoopt toch dreigt te gebeuren dan lossen we het op.

Charlotte Visch zal ons hierin meenemen.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een schoolklimaat verandert wanneer iedereen (leerkrachten, directie, leerlingen en hun ouders) meegaat in deze gedragsverandering. Een gedragsverandering van binnenuit. Leerkrachten, ouders en kinderen kunnen die met elkaar bewerkstelligen.

Charlotte Visch legt uit wat actief en diep respect voor kinderen en jongeren betekent: hen permanent uitdagen om naar vermogen zichzelf te sturen en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen handelen. Hoe lastig voor ons als opvoeders, maar ook hoe logisch noodzakelijk deze opdracht is, horen we hier op deze avond. We horen ook hoe we het verder kunnen voortzetten als school, samen met u als ouders.
Zie ook onze nieuwsbrief van 4-10-2013.

1. Ken uw kind(eren)
We beginnen de avond om 19.15 u. U kunt dan naar het lokaal van uw kind lopen om allereerst uw jas daar aan de kapstok te hangen en vervolgens de tekening die uw kind gemaakt heeft te zoeken uit al die andere tekeningen die er liggen. Er staan geen namen bij, want u haalt de tekening van uw kind er zo uit….. toch?
Maak er een foto van op uw mobiel of fotocamera en laat hem de volgende ochtend aan uw kind zien: “Deze is het, want dat zie ik aan…… “ Wat zal uw kind trots op u zijn!!!
De kinderen weten ook dat u deze avond in de klas komt kijken!

2. Inloophalf uur Oudercommissie
Tussen 19.30 u en 20.00 u kunt u naast een bezoekje aan de klas van uw kind ook terecht bij de oudercommissie. De koffie (en ook de thee) is om 19.30 u inmiddels ook klaar.
Zie onderstaande uitnodiging van de voorzitter:
Beste Ouders, verzorgers,
Het schooljaar 2013 – 2014 is begonnen en de oudercommissie wil jullie inzicht verschaffen over de besteding van de ouderbijdrage in het 51e schooljaar en de geplande uitgaven van dit schooljaar. Daartoe hebben wij een kort jaarverslag met de bijbehorende cijfers opgesteld en een begroting gemaakt voor het schooljaar 2013 – 2014 (zie bijlagen).
Tijdens de algemene ouderavond op 14 oktober aanstaande, is de oudercommissie om half 8, een half uur voor het begin van het themagedeelte, beschikbaar voor vragen en antwoorden, ideeën en gedachtes om er weer een fantastisch schooljaar voor de kinderen van te maken. Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Namens de oudercommissie,
Dimitri de Ruiter
3. Gelukkige kinderen
Charlotte Visch. ‘Machteloosheid los je niet op met macht, maar met weerbaarheid’.
Als (integratief) kindertherapeute toont Visch ‘actief en diep respect’ voor haar ‘clienten’, kinderen van heel jong tot pubers en jongvolwassenen. Ze vertrouwt volledig op hun eigen kracht en antwoorden. De kunst is deze naar boven te halen en het kind weerbaar te maken. Haar methode? Via omkering, versterking en/of humor legt ze contact en biedt ze overal in het land en nu in Soest-Zuid nieuw perspectief voor ouders en voor leerkrachten.

De Ludgerusschool is in een nieuwe fase beland. Een fase waarin we ‘de diepte’ in gaan als school. Kinderen (nog) beter leren kennen waardoor we (nog) beter kunnen inspelen op wat ze nodig hebben. Dat kinderen tijdens hun basisschooltijd volop in verbondenheid kunnen leren om zelf wijzer te worden. Wijzer. Niet alleen cognitief, maar op alle fronten. Laten we ervoor zorgen dat deze avond -14 oktober- een gezamenlijk startpunt gaat worden om voor elkaar te krijgen wat ook in het Jaarboek staat: een school zijn waarbij ieder kind zich veilig en gelukkig kan voelen. Dan is de basis voor ieder kind aanwezig om onbevangen te mogen leren wat hem/haar in dit leven vooruithelpt en wat niet. Op weg naar wijsheid.

Tot 14 oktober!

loading